LEGO® Education

LEGO Education 

Leerlijn educatie van 1½ tot 14 jaar

LEGO Education is de wetenschap en techniek leerlijn voor kinderen. Deze educatieve LEGO techniek leerlijn is speciaal ontwikkeld voor in het onderwijs, de kinderopvang en voor kinderen thuis. Voor veel STEAM-sets is speciaal lesmateriaal, opdrachten en software ontwikkeld die u gratis kunt downloaden.

LEGO Grote Bouwplaten

Deze LEGO 9286 grote bouwplaten set bevat 1 LEGO bouwplaat grijs 38 x 38, plus 2 groene lego platen 25 x 25 en 1 blauwe bouwplaat 25 x 25 cm. Gebruik de blauwe platen als zee, de groene als gras enz...
€29,95 excl. btw
€36,24 incl. btw

Voor kinderen vanaf 7 jaar is er nu ook een nieuwe LEGO WeDo 2.0 set beschikbaar die leerlingen op de basisschool en eerste klassen van het middelbaar onderwijs wegwijs maakt in het programmeren en besturen van vooraf besproken constructies. De set is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke normen en is ontwikkeld om de nieuwsgierigheid en wetenschappelijke vaardigheden van leerlingen in het basisonderwijs te prikkelen. Klik op onderstaande banner voor meer informatie.


De leerlijn kan als volgt worden onderverdeeld:

  • crèche/kribbe: DUPLO basisstenen (grove motoriek ontwikkeling)
  • peuterspeelzaal/kinderdagverblijf: DUPLO-bouwstenen en speciale elementen (ruimtelijk inzicht en rollenspel)
  • kleuterschool: technisch DUPLO en LEGO basisstenen 3+ (basis technisch inzicht en fijnere motoriek)
  • basisschool: Education 5+ sets (fijne motoriek), LEGO techniek sets (aangescherpt technisch inzicht) en WeDo (instapniveau programmeren)
  • middelbaar onderwijs: gemotoriseerde techniek (advanced level), energie, pneumatiek en programmering NXT 

 

LEGO Education techniek sets en wetenschap producten

De technieklijn begint al op jonge leeftijd (vanaf 3½ jaar) met de Toolo set (Machines en Techniek) waarbij kleuters schroevendraaiers als gereedschap gebruiken om schroeven vast en los te draaien en zo doende technische bouwwerkjes te vervaardigen.
Daarna komen vanaf 5 jaar de eerste principes aan bod van katrollen, hefbomen, wielen en assen. Ideaal voor de eerste klassen van de basisschool (groep 3 en 4).
In de middenbouw van het basisonderwijs komen de eenvoudige LEGO-machines aan bod waarbij met katrollen, assen, hefbomen en tandwielen verder wordt gebouwd op de eerder opgedane kennis.
In de laatste 3 klassen van de lagere school krijgen kinderen via eenvoudige en intuïtieve software de mogelijkheid hun eerste programmeer ervaringen op te doen en kennis te maken met de wondere digitale wereld. Hierbij worden modellen digitaal via het web aangestuurd. Les kan worden gegeven via tablets of via klassieke PC desktops.

Vervolgens worden in het begin van de middelbare school alle techniekmodellen gemotoriseerd en uiteraard ook aangestuurd via webapplicaties. De principes van energie en perslucht (pneumatiek) worden geïntroduceerd en de programmering en meting wordt een stuk geavanceerder.
Uiteindelijk kunnen teams van de hoogste klassen middelbaar onderwijs, ontwerpen en modellen maken die kunnen wedijveren met teams van hogescholen en universiteiten wereldwijd. Denk aan de Robotteams die bijvoorbeeld voetbalwedstrijden spelen op alle continenten. Artificiële intelligentie (AI) doet hierbij als laatste zijn intrede.

Handleidingen en software gratis downloaden

Bij vrijwel ieder product uit de educatieve leerlijn treft u een handleiding en werkbladen aan, bouwideeën of leraarhandboek. Bij de Duplo sets is dit logischwerwijs nog beperkt maar bij de meer technische sets treft u tallozen inspiratie voorbeelden en full-colour werkboeken aan die zowel de leerkracht als de studenten verder op weg helpt om op eenvoudige wijze het product in klassikaal verband in te zetten en toe te werken naar de eindtermen en kerndoelen (curriculum). Al deze onderwijsmaterialen kunt u gratis downloaden vanaf onze website. 
Hetzelfde geldt ook voor de software die voor diverse producten en sets beschikbaar is. Deze zijn in alle mogelijke versies voor PC/MAC en tablet (iOS - Android) gratis te verkrijgen. Dit geeft de LEGO Education sets een voorsprong op alle andere lesmaterialen. U hoeft alleen de set zelf aan te schaffen en alle andere lesmaterialen zijn gratis beschikbaar voor alle werkstations op uw school of instelling.

LEGO Dacta - education

Voorheen was de educatieve afdeling van de LEGO Groep bekend onder de naam LEGO Dacta.  Zij ontwikkelde toen al leerzame producten voor onderwijs, scholen en kinderopvang. Het leerzame speelgoed is ook bestemd voor buitenschoolse opvang (BSO, TSO en VSO) en thuisgebruik (bijscholing, nascholing) in Nederland.
Deze LEGO Education sets gaan uit van de gedachte dat ieder kind beschikt over een aangeboren talent en leervermogen. Het gebruik van dit educatieve speelgoed is daarom ook gericht op aanscherping van de geest en ontwikkeling van ieders capaciteiten.
Met dit leerzame speelgoed wordt kinderen de mogelijkheid geboden de wereld zelf te ontdekken in een stimulerende omgeving. Door actief en concreet iets te maken, worden zij geholpen bij het vergaren van kennis en het opdoen van ervaring. LEGO Education zijn educatieve leerconcepten voor de kinderopvang, het basisonderwijs, middelbare scholen en uiteraard ook voor thuis gebruik.

 

21st Century Skills - opleiden voor de toekomst

Met de LEGO Education producten krijgt u het ultieme gereedschap in handen om jongeren te helpen later succesvol te worden. De opgedane leerervaringen dragen er toe bij dat kinderen blijvend hun vaardigheden ontwikkelen om uiteindelijk op de arbeidsmarkt hun capaciteiten in te kunnen zetten. De educatieve sets leiden kinderen op voor de toekomst van morgen en daarom worden de volgende accenten gelegd:

  • STEM vaardigheden (science, technology, engineering en mathematics) in een digitale toekomst
  • softe vaardigheden (probleemoplossend vermogen, samenwerking, communicatie, creativiteit en kritisch nadenken)