STEAM Onderwijs

STEAM Onderwijs in Nederland en Vlaanderen

In het onderwijs gaan STEAM leerconcepten en lesmaterialen een steeds belangrijkere rol spelen om kinderen en leerlingen vanaf jonge leeftijd reeds vertrouwd te maken met coderen en programmeren. Zowel het Ministerie van Onderwijs in Nederland als de Vlaamse regering onderkennen het belang van moderne onderwijsoplossingen en lessen om onze jeugd voor te bereiden voor een hoogtechnologische maatschappij waarin de werknemers van morgen nu al voorbereid worden voor multi-disciplinaire jobs.

De werknemers van de toekomst moeten vroeg leren grensoverschrijdend te leren denken en in groepsverband aan oplossingen te werken waarbij techniek, wetenschap, engineering, wiskunde en kunsteducatie samen komen. Het komt er op aan leerlingen de vaardigheden van de 21ste eeuw bij te brengen met STEAM lessen en zo doende op te leiden voor de toekomst van onze planeet. Digitale technieken en robotisering zullen gestaag verder hun weg vinden in onze maatschappij en ook kunstmatige intelligentie (A.I.) en big data zijn nu al niet meer weg te denken in onze leefwereld.

Ontdek hier het STEAM assortiment van LEGO Education

 

Wat betekent STEAM - betekenis uitgelegd

In de literatuur worden de begrippen STEM en STEAM regelmatig door elkaar gebruikt. Alhoewel beide afkortingen vrijwel hetzelfde betekenen, is er toch enige nuance aan te brengen. Beide zijn Engelstalige afkortingen  die vanaf de jaren '90 voor het eerst opgang deden aan enkele Amerikaanse universiteiten en opleidingscentra.

Specifiek is STEM een Engels acroniem dat staat voor:

  • Science (exacte wetenschap)
  • Technology (techniek & mechanica)
  • Engineering (ontwerp)
  • Mathematics (toegepaste wiskunde)

Het is dus een verzameling van academische gebieden en dus een overlap met de betawetenschappen zoals die in Nederland bekend zijn. In Vlaanderen wordt de term gebruikt binnen opleidingsinstituten en inmiddels ook reeds in middelbaar onderwijs en basisscholen. Er is in Vlaanderen sinds 2 jaar een STEM-specifiek actieplan opgesteld ter bevordering van jobs in wiskunde, exacte wetenschappen en technologie. Ook wordt er ieder jaar een STEM Olympiade georganiseerd voor de schoolgaande jeugd. Ook STEM activiteiten voor het lager onderwijs worden er op veel plaatsen al ingepland binnen het curriculum ter realisering van de kerndoelen.

STEAM gaat nog iets verder en voegt een extra letter toe:

  • Arts (kunsteducatie)

Het blijkt namelijk dat er veel overeenkomsten en raakvlakken zijn tussen de STEM vakgebieden en de kunsteducatie. Ze gaan vaak hand in hand en dat blijkt ook uit de STEAM-educatie oplossingen van LEGO® Education zoals wij die aanbieden aan zowel de kinderopvang als de basisscholen. Vormen, kleuren en patronen zijn namelijk van groot belang bij het ontwerp van een technische oplossing. Op het moment dat er groepjes van kinderen aan een project werken, komen al hun talenten in inzichten van pas. Sommige kinderen hebben iets meer affiniteit met vormgeving, andere leerlingen met techniek, etc.. Op deze wijze zijn kinderen op vroege leeftijd al in soort van multi-disciplinaire teams aan het werk om de beste oplossingen te realiseren. Iets wat er later in onze maatschappij ook van ze zal worden gevraagd zodra ze de arbeidsmarkt betreden.

 

STEAM basisonderwijs én kinderopvang

Kinderspel® is specialist in het aanbieden van STEAM oplossingen voor zowel primair onderwijs (kleuter onderwijs en lager onderwijs) als voor jonge kinderen in peuterspeelzaal en kinderdagverblijf. Onze zienswijze is dat men nooit vroeg genoeg kan beginnen. Speciaal voor de jongste kinderen (vanaf 2 t/m 6 jaar) hebben we 4 educatieve DUPLO sets in ons assortiment waarbij op ludieke wijze de kinderen heel eenvoudig en zonder drempels kennis maken met alle STEAM-vaardigheden. Daarnaast zijn er maar liefst 6 educatieve LEGO sets in ons assortiment voor het primair onderwijs die verder voortbouwen op de eerder aangeleerde competenties.

Bekijk alle STEAM producten van LEGO Education voor de kinderopvang

 

Bekijk alle STEAM producten van LEGO Education voor de basisschool

Workshops en trainingen

Voor leerkrachten in het lager onderwijs organiseren wij tevens met regelmaat diverse workshops en trainingen m.b.t. bovengenoemde STEAM leerconcepten. In kleine groepjes wordt door een gediplomeerd trainer alle ins en outs van de sets behandeld en ziet u de aansluiting met het curriculum. U krijgt de sets in handen en onder professionele begeleiding komt het klassikaal gebruik er van in detail naar voren. Tevens kunt u dan al het beschikbare lesmateriaal bekijken zoals handleiding voor de leerkracht, werkbladen voor de leerlingen, lesplannen, lesideeën en extra inspiratiemateriaal. Indien u hierover meer te weten wilt komen, kunt u alles op deze pagina nalezen en tevens naar wens aanmelden.

 

Technical support - vòòr, tijdens en na de aankoop

Zowel vòòr uw aankoop als na de aankoop hebben wij diverse gespecialiseerde medewerkers die u helpen met al uw mogelijke vragen. Zij geven u advies om de juiste keuze te maken m.b.t. klassesets en kunnen u verder helpen op het moment dat u meer begeleiding wenst met het gebruik van de educatieve sets. Voor alle contactinformatie bezoekt u het beste onze technical support pagina.